משרד סלומון ראיית חשבון מספק ללקוחותיו מגוון מקיף של שירותי חשבונאות. השירותים כוללים סיוע ברישום או החלפת סוג עסק, שירותי ייעוץ ותכנון מס, סיוע בהגשת דו"ח שנתי ושירותי הנהלת חשבונות.

שירותים

עקרונות מנחים לתכנון מס

 את העסקאות עצמן חשוב לגבות בהליכים משפטיים מתאימים אשר יסווגו את העסקה כלגיטימית, תוך התחשבות בפסיקות עדכניות ובחירת הגדרות משפטיות.

מעבר לכך, תכנון מס נכון לוקח בחשבון לא רק את מצבו העכשווי של העסק אלא גם בוחן את ההשלכות העתידיות. מדובר בתכנון אינדיבידואלי לכל חברה ויחיד בהתאם לנתוניהם, פעילותם העסקית וההטבות המס המגיעות להם בחוק. פעולות אלו ונוספות של ייעוץ ותכנון מס יאפשרו לעסק לחסוך בהוצאותיו, יספקו לו גמישות בתזרים המזומנים וימנעו בעיות וקשיים מול רשויות המס.
תכנון מס מקצועי ונכון יקיף את כל מיסי העסק במטרה להוביל להוצאות מיטיבות. בתוך כך, מיסוי עבור פעולות עסקיות בינלאומיות נדרש להתחשב בחוקי המיסוי השונים בכל מדינה, ואילו שיקולי הקלות במס משפיעים באופן ישיר על בחירה בעסקה אחת על פני האחרת.

שירותי ייעוץ ותכנון מס

כמו כן, שירותי ייעוץ ותכנון מס כוללים גם ייצוג מול רשויות המס ועריכתם של דוחות מס עבור חברות. יש להבין כי תכנון מס מושתת על תקנות וכלים קיימים בחוק, וידיעתם והבנתם מאפשרות להפחית את חובת המיסים ברמה המקומית או הבינלאומית, ואף להשיג פטור מחלקם.

כמו כן, קיים הבדל ברור ומהותי בין תכנון מס חוקי המושתת על אמצעים חוקיים ובו כל נתוני העסק גלויים ונכונים, לבין התחמקות ממס שאינה לגיטימית ואסורה בחוק. התחמקות זו המסתירה ומכסה על חלק מפעילויות העסק ומציגה בפני החוק טיעוני שווא, דינה כעבירה והינה כרוכה בעונשים כבדים. יחד עם זאת, לא אחת הקו המפריד בין תכנון מס להתחמקות עשוי להיות דק וחמקמק,  לכן חשוב להיעזר ברואה חשבון מומחה על מנת לבצעו באופן נכון וחוקי.
אחד מתפקידיו המרכזיים של רואה חשבון הינו מתן שירותי יעוץ ותכנון מס, המסייעים בהפחתת חובות המיסוי של חברות או יחידים ותורמים להתנהלותו התקינה של העסק.

שירותי פתיחת או החלפת סוג העסק

שירותי ראיית החשבון כוללים ייעוץ וסיוע בבחירת סוג העסק המתאים והכדאי ביותר. קיימות שלוש אפשרויות בסיסיות לפתיחת עסק מול רשויות המס, כאשר לכל סוג יש תכונות, חסרונות ויתרונות ייחודים לו:
  • עוסק פטור – זהו סוג עסק הפטור מדיווח שוטף למע"מ בלבד, ונדרש למחזור עסקים שנתי המגיע עד לתקרה קבועה בחוק אשר מתעדכנת מידי שנה. אם מחזור עסקיו השנתי של עוסק פטור עולה  על תקרת הסכום הקבועה בחוק, הוא נדרש לשלם על ההפרש שנוצר. עוסק פטור נדרש לדווח על מחזור פעילותו העסקית אחת לשנה, ומוציא רק קבלות עבור מכירת מוצרים או שירותים. יחד עם זאת, שלא כמו עוסק מורשה, אין באפשרותו של עוסק פטור לקזז את המע"מ מהוצאותיו ורכישותיו השונות. יש לציין כי הכדאיות של רישום כעוסק פטור או מעבר לעוסק מורשה משתנה בהתאם לנתוניו של כל עסק, ומומלץ להיוועץ ברואה חשבון על מנת לבחור במסלול המתאים עבור העסק המסוים.
     
  • עוסק מורשה - מי שמוגדר כעוסק מורשה נדרש לגבות מע"מ עבור שירותים ומוצרים שהוא מוכר, ולספק ללקוחותיו חשבונית מס. מנגד, עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ עבור רכישות והוצאות שוטפות של העסק. חשוב לדעת כי עוסק מורשה נדרש בדיווח שוטף לרשות המס עבור מחזורי עסקאות והמע"מ עבורן, כשמע"מ המקוזז מהוצאות ורכישות מכונה מע"מ תשומות. יש לציין כי תדירות הדיווח משתנה בהתאם להיקף מחזורו השנתי של העסק, ושבכל מקרה עדיף לבצעו בסיוע מקצועי של רואה חשבון. הבחירה ברישום כעוסק מורשה מתאימה לעסקים רבים שהינם בעלי היקף מחזור שאינו מתאים עוד לעוסק פטור, וכמו כן היא בגדר חובה עבור עיסוקים ומקצועות מסוימים כדוגמת אדריכלים, מהנדסים או סוכני ביטוח.
     
  • חברה בע"מ - או בשמה המלא חברה בעירבון מוגבל, הינה ישות משפטית נפרדת ועצמאית שניתן לתובעה בנפרד מבעליה. העירבון המוגבל בא לידי ביוטי בחבות בעלי המניות לחובות העסק בעת קריסתו, עד לתקרת גובה המניות שבידם אשר לא נפרעו. עסק הנרשם כחברה כפוף לחוקי החברות ונדרש בתקנון המפרט את שם החברה, מאפייני ניהולה, הון המניות שלה, זכויות וחובות של בעלי מניות, והגבלת אחריותם של בעלי המניות. יש לציין כי קיימים מספר בעלי מקצוע שמפאת האתיקה המקצועית אינם רשאים להירשם כחברה בע"מ, כדוגמת עורכי דין או רואי חשבון. בנוסף לכך, התאגדות כחברה בע"מ כפופה לחוקי מיסוי שונים מאלו של עוסק מורשה ופטור, כך שבעל העסק מקבל משכורות מהחברה ומשלם על משכורת זו מיסים כשכיר, בעוד החברה עצמה משלמת הרבה פחות מיסים מאשר בעל עסק עצמאי. יחד עם זאת, לשם מיצוי אפשרויות המיסוי הקיימות בחברה בע"מ יש להיעזר בשירותי תכנון מס של משרד רואי חשבון מקצועי ורציני.

תפקידו של מנהל חשבונות

מנהל חשבונות יכול לעבוד כשכיר בחברה, כעצמאי או כחלק ממשרד רואי חשבון. תפקידו לערוך רישום וניהול שוטף של הפעילות הפיננסית של העסק, כולל בין היתר הכנת משכורות, הנפקה ורישום של חשבוניות, גביית חובות של העסק, העברת תשלומים לספקים, תיאום מול המערכת הבנקאית ורישום מלאי העסק.

מנהל החשבונות דואג לרישום מדויק ונכון של הפעילות הפיננסית על פי כללי ונוהלי החשבונאות הקיימים. בנוסף, בסיומה של תקופה חשבונאית אחראי מנהל החשבונות להעביר לרואה חשבון את מאזניה הסופיים של החברה, כאשר האחרון בודק רישומים אלו מהם יוכנו דוחות מאזן ודוחות רווח והפסד.

שירותי הנהלת חשבונות

תפקיד נוסף של רואה חשבון הינו פיקוח ובקרה על עבודת הנהלת החשבונות, וכמו כן חלק ממשרדי ראיית החשבון מחזיקים מחלקה מיוחדת של הנהלת חשבונות כחלק מהשירות שהם מספקים. הנהלת החשבונות עצמה עוסקת ברישום ותיעוד של תנועות ופעילויות פיננסיות של ישויות חשבונאיות שונות. פעילויות אלו עשויות להיות קבלות, רכישות, מכירות של העסק, תשלומים, הכנסות והחזרי הלוואות.

רישום הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מבוצעת לרוב באחת משתי שיטות עיקריות:

מערכת רישום חד צדדית - הנעזרת רק בחישוב ההוצאות וההכנסות של הישות החשבונאית.

מערכת חשבונות כפולה - בה מבוצע רישום כפול עבור כל עסקה פיננסית, וזאת בעזרת חובה וזכות.
 

מי נדרש לשירותי הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות נדרשים למעשה לכל עסק כקטן כגדול וכבר משלבי ההקמה, בין אם מדובר בעוסק פטור, מורשה או בחברה בע"מ. יחד עם זאת, חברות וארגונים גדולים מעסיקים באופן שוטף מנהל חשבונות, ואילו עסקים קטנים ובינוניים רבים נעזרים בשירותי מנהל חשבונות חיצוני.

לרוב מומלץ לקבל שירותים אלו ממשרד רואי חשבון כמו סלומון ראיית חשבון, כך שכל פעילויותיה הפיננסיות של החברה מרוכזות תחת קורת גג אחת, ומבוצעות באופן מקצועי ומסודר.

הגשת דוח שנתי

הגשת דוח שנתי למס הכנסה הינה דרישת חוק עבור כל מי שעובד כעצמאי, ומהווה חלק משירותיו של רואה חשבון. מדובר בדוחות ארוכים ומפורטים הנשענים על מסמכים ומידע רב מעברו השנתי של העסק. חשוב מאוד למלא את הטפסים באופן מדויק וברור, ומאחר שמילויים העצמאי מהווה משימה קשה הגוזלת זמן ואנרגיה, בוחרים רבים בוחרים להיעזר בשירותי ראיית חשבון לצורך מטרה זו. הסיוע המקצועי מאפשר גם למצות ולנצל באופן מיטבי את כל הטבות המיסוי הקיימות בחוק. חשוב להבין כי במקרים רבים אנשים משלמים הרבה יותר מיסים מה שהם אמורים לשלם, וזאת רק עקב אי הכרת זכויותיהם הקבועות בחוק. את הזכויות מכירים היטב אנשי המקצוע, אשר דואגים למימושן המלא לטובת לקוחותיהם.

אופן הגשת דוח שנתי

דוח שנתי למס הכנסה יש להגיש לאחר הגשת טופס 1301, בו העצמאי מכריז על כל רווחיו עבור שנת המס שעברה. בדרך כלל, את הדוח השנתי יש להגיש לא יאוחר מסוף חודש אפריל של שנת המס הבאה. לאחר  הגשת הדו"ח יבחנו ויבדקו אותו אנשי מס הכנסה, וישלחו בחזרה דו"ח שומה המסכם את חוות הדעת של מס הכנסה אודות הפעילות הפיננסית של העסק. בדוח זה ייקבע אם קיימת חובה או זכות כנגד מס הכנסה.

מסמכים המצורפים לדו"ח שנתי

כאשר מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה יש לצרף אליו מספר מסמכים, הכוללים:

•  מילוי של טופס 106.

•  דו"ח אודות רווח והפסד המכיל את כל ההכנסות וההוצאות של העסק.
   מסמך המעיד על תשלום חבות למוסד לביטוח לאומי.

•  דיווח אודות הפקדות בקרנות, בין אם קרן מנהלים, פנסיה או כל קרן אחרת.

•  הגשת אישור מהבנק בגין רווחים של העצמאי בשוק ההון.

•  הגשת דו"ח בגין תיאום מס.

•  מסמכים המעידים על תרומות של העצמאי לאורך השנה החולפת.

•  הצגת אישור עבור ניכוי מס הכנסה במקור.

הוצאות בדוח השנתי

פירוט הצהרת ההוצאות בדוח השנתי מאפשר לקבל החזרים כספיים בגינן ממס הכנסה.

הוצאות אלו כוללות תחומים רבים ושונים ששימשו את העצמאי עבור עסקיו, כאשר בחלקם מס הכנסה מכיר באופן מלא ובאחרים באופן חלקי.

הוצאות מלאות עשויות להיות שכר דירה עבור העסק, תשלום שכר עובדים וציוד משרדי, ואילו הוצאות חלקיות עשויות לכלול ביגוד מקצועי, החזקת רכב, חשבונות טלפון , נסיעות לחו"ל למטרות עבודה והוצאות אש"ל.
 
טלפון      03-5635221

דוא"ל      info@salomon.co.il

כתובת     חנה סנש 95/4, הרצליה

עקבו אחרינו

FacebookGoogle+Twitter